Bijbellezen

Door de Bijbel te lezen kunnen kinderen God en Jezus Christus leren kennen en groeien in het geloof in Hem. Deze themapagina biedt jou als ouder inspiratie om het Woord van God dichtbij het kinderhart te brengen.

Bijbellezen

God maakt Zich bekend door Zijn Woord, de Bijbel. Het is als een schat waar we in kunnen blijven graven. Door de Bijbel leren we Wie God is en waarom Hij ons en onze kinderen heeft gemaakt: om altijd met Hem te leven.

Door de Bijbel kunnen we God en Jezus Christus leren kennen en groeien in het geloof in Hem. Samen met je kinderen Bijbellezen is belangrijk. Op deze themapagina vind je meer over:

  • Bijbellezen in het gezin
  • Bijbellezen met de jongste kinderen
  • Bijbelstudie met tieners
  • Bijbelse begrippen uitleggen (met behulp van ABC voor kinderen en ABC voor jongeren)
  • Memoriseren van Bijbelteksten (met werkvormen en op muziek)

Laat je inspireren door wat anderen vertellen en grasduin in alle materialen en hulpmiddelen die er zijn. Veel zegen!

Bijbellezen in je gezin

In deze video is Thera in gesprek met Mathalie. Ze spreken over het gebruik van kinderbijbels, bijbellezen en bijbelstudie. Mathalie vertelt hoe ze omgaat met de korte spanningsboog van kinderen. Ze laat zien hoe ze in gesprek gaat over de Bijbel met haar zoon die een beelddenker is.

Gods Woord dichtbij het kinderhart

Lezing van Nieske Selles-ten Brinke

Hoe breng ik het Woord van God dicht bij het kinderhart als ik met hen spreek? Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het spreken met kinderen over God en van het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap in de taal van kinderen? Hoe verbind ik het ‘oude woord’ met de huidige taal? Hoe vertellen we kinderen de waarheid in een evenwichtige boodschap en hoe brengen we die?

Bijbelse begrippen uitleggen

Als je na het Bijbellezen met je kinderen over het gedeelte doorpraat, kom je erachter dat je veel uit te leggen hebt, voordat kinderen begrijpen wat er net is gelezen. ABC van het geloof en ABC voor kinderen ontwikkelden bij tientallen Bijbelse kernwoorden een filmpje met uitleg, een Bijbelrooster voor zeven dagen, en zangsuggesties. Aanvullend biedt het project bij alle Bijbelse kernwoorden kijkmateriaal en verwerkingsopdrachten. Klik door via onderstaande buttons of ga direct naar www.abcvoorkinderen.nl (voor kinderen van 8-12 jaar) of www.abcvanhetgeloof.nl (voor jongeren vanaf 12 jaar) om alles te bekijken.

Bijbelse kernwoorden uitleggen

In deze video is Erna in gesprek met Jan. Ze praten over de vraag hoe je de woorden ‘zonde’ en ‘genade’ concreet kunt maken voor kinderen en welke voorbeelden daarbij helpen.

Memoriseren van Bijbelteksten

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” (Deut.6:7) Deze opdracht gaf God het volk van Israël, maar ook ons, om met een onvoorwaardelijke, oprechte toewijding God lief te hebben en Zijn Woord na te volgen.

Hoe doe je dat nu, je kinderen de woorden van God inprenten? De meeste kinderen zijn goed in memoriseren, een ander woord voor ‘iets uit het hoofd leren’. Ze zijn daar vaak ook veel beter in dan volwassenen. Daarom kan je die aanleg bij kinderen heel goed benutten.

Je kunt ervoor kiezen om de Bijbeltekst op een vast moment van de dag een aantal keer achter elkaar op te zeggen. De tekst komt dan in het korte-termijn-geheugen. Door het vaker per dag of per week te doen, gaan kinderen de tekst op de lange termijn onthouden. Je kunt ook allerlei werkvormen gebruiken om het makkelijker en leuker te maken. Memoriseren op muziek werkt voor veel kinderen ook heel goed. Hieronder vind je werkvormen en Bijbelteksten op muziek.

Bijbelstudie

Met tieners kun je echt de Bijbel onderzoeken, samen Bijbelstudie doen en zoeken naar de betekenis van Gods woorden. Hoe pak je dat aan? Zoek je een nieuwe vorm? Bekijk de artikelen hieronder.

Lees je Bijbel, bid elke dag

Ds. K.J. Kaptein spreekt over de plaats van Bijbel en gebed in een kinderleven en de rol van thuis, school en kerk hierin. Deze lezing is gehouden tijdens het symposium Kind en geloof met als thema 'Met dank aan de vorige generatie'.

Cursus 'Rond een open Bijbel'

Alle kinderen luisteren altijd even aandachtig als de Bijbel opengaat. En in hun dagelijks leven laten ze zien dat ze doen wat God van hen vraagt. Over welk gezin hebben we het hier? Over het volmaakte gezin dat niet bestaat.

Leven met een open Bijbel is leven met vallen en opstaan. Voor veel ouders een worsteling. Hoe lezen we als gezin de Bijbel en hoe maak je de vertaalslag naar het leven van je kind?

Het is waardevol om samen met andere ouders in gesprek te gaan over Bijbellezen met kinderen. Geloofwaardig opvoeden biedt de cursus 'Rond een open Bijbel'. We komen graag voor een avond naar jullie kerk, school of opvoedkring.