Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Over Geloofwaardig opvoeden

Wil jij geloofwaardig zijn? Wie verantwoordelijk is voor de opvoeding van kinderen doet er goed aan om te beseffen dat ons voorbeeld belangrijker is dan onze woorden. Durf jij in de spiegel te kijken als ouder? Wat geef je (onbewust) non verbaal aan je kinderen door? Geloofwaardig opvoeden wil je stimuleren, inspireren en bemoedigen om je mooie en verantwoordelijke taak serieus te nemen. Tot eer van God en tot zegen van je kind(eren), voor nu en voor de toekomst!

Wil jij geloofwaardig zijn?

Wie zich bezighoudt met kinderen en tieners is bewust of onbewust bezig met opvoeden. Kinderen en jongeren leren door te kijken. Ze kijken beter dan ze luisteren. En wat ze zien aan jou als ouder daar leren zij van. Hoe geloofwaardig ben jij? Zien je kinderen wat je in woorden aan ze meegeeft? Dan ben je betrouwbaar, geloofwaardig. Geloofwaardig opvoeden betekent ook: opvoeden op een manier die past bij ons geloof. Wandel waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent, schrijft Paulus in Efeze 4. Als ouder heeft God ons bij de doop van ons kind geroepen om onze kinderen te onderwijzen en christelijk en godvrezend op te voeden. Willen we kunnen onderwijzen, dan moeten we ons ook láten onderwijzen. Het geloofwaardig opvoeden van je kind begint bij zélf veel tijd doorbrengen bij een open Bijbel, zittend aan de voeten van de Heere Jezus. Dan ben je geloofwaardig voor je kinderen, je leeft het voor.

Geloofwaardig opvoeden betekent ook: opvoeden op een manier die past bij ons geloof.

Praktijk

Tegelijkertijd is opvoeden in de dagelijkse praktijk vaak een zoektocht. Een zoektocht naar kennis, wijsheid of geduld. Als je denkt dat je hebt uitgevonden hoe en wat je het beste kunt doen, dient het volgende zich aan. Een nieuwe fase, een nieuw thema wat speelt of gedrag wat je van je andere kind(eren) niet herkent. Soms mis je inzicht, creativiteit of moed. Tegelijkertijd voel je de verantwoordelijkheid om je kinderen op te voeden zoals God het van je vraagt, naar Zijn Woord, tot Zijn eer. Je wilt Gods woorden doorgeven én doen. Samen bidden, Bijbellezen en je kinderen wijzen op de Heere Jezus. De praktijk kan heel weerbarstig zijn. Soms slokt het dagelijks leven onze tijd en energie op. En als je dan met elkaar om tafel zit rond de Bijbel, vind je kind allerlei andere dingen belangrijker. Hoe je breng je Gods Woord aan het kinderhart? Bewust nadenken over de geloofsopvoeding is helpend en goed.

Samen

Als ‘Geloofwaardig opvoeden’ willen we naast je staan. Schouder aan schouder. Naast jou als ouder. Dit gaat niet letterlijk, maar toch weer wel. Met de lancering van het online platform ‘Geloofwaardig opvoeden’ kijken we vanuit jouw ogen. Wat heb je nodig? We bieden je een inspiratieplein met toerusting, materiaal en werkvormen. In de ontwikkeling ervan laten we ons leiden door Gods Woord. In onze missie (onderaan de pagina) lees je meer over ons doel en de Bijbelse principes waaruit we werken.

Ons opvoedplein is een plek waar je heerlijk kunt grasduinen, ideeën opdoen en antwoorden vinden voor al je vragen rond opvoeding.

Wat is hier te vinden?

Het interkerkelijke platform ‘Geloofwaardig opvoeden’ biedt een overzicht van toerusting en materiaal van verschillende organisaties met een vergelijkbare missie en visie. Onder toerusting is er een variatie van verdiepende artikelen, interviews, blogs, denkprikkels en tips voor ouders. Materiaal is altijd te gebruiken samen met je kind. Denk bijvoorbeeld aan gespreksmateriaal, werkvormen en activiteiten met kinderen.

We hebben materiaal en toerusting gebundeld onder thema’s en onderwerpen. De verschillende thema’s vind je in het hoofdmenu onder Kind & Geloof, Kind & Ontwikkeling en Kind & Ouders. De button naar alle onderwerpen is rechts in het hoofdmenu te vinden. Elk thema en onderwerp biedt een variatie aan artikelen en materiaal. Je kunt ook de zoekbalk op de homepage of de zoekfunctie in het hoofdmenu (vergrootglas) gebruiken om specifiek te zoeken. Meer uitleg over de website vind je onder veelgestelde vragen.

Toerusting en inspiratie is op het inspiratieplein laagdrempelig beschikbaar voor jou als ouder. Tegelijkertijd is het goed om als ouders, bijvoorbeeld binnen de kerkelijke gemeente of op school, samen in gesprek te zijn en blijven over de opvoeding. Wij denken graag in de kerk mee over visie en vormen van opvoedondersteuning en bieden toerusting op locatie. Daarnaast bundelen we materiaal voor opvoedkringen en bieden we online cursussen aan ouders om bewust stil te staan bij het opvoeden van onze kinderen voor God.

We onderscheiden ons op kwaliteit en inhoud en niet op naam of kerkverband.

Kwaliteit en inhoud

Door op deze manier de ondersteuning vorm te geven brengen we het beste aanbod en toerusting van ons zelf en van verschillende partijen samen op dit ene plein. We onderscheiden ons hierbij op kwaliteit en inhoud, en niet op naam of kerkverband. Herkenbaarheid en vertrouwen op het niveau van de inhoud, dat vinden we belangrijk! Uiteindelijk met het doel dat kinderen en jongeren (door kwetsbare, zondige en afhankelijke ouders heen) van dood, levend worden, de stem van de levende God zullen horen, en wèrkelijk gaan leven, voor eeuwig!