Karaktervorming

Elk kind heeft een uniek karakter gekregen van God. Als ouder vorm je het karakter van je kind en leer je het vaardigheden aan.

Karaktereigenschappen

Je kind heeft een gezond zelfvertrouwen nodig en het mag voor zichzelf opkomen. Tegelijk wil je ook dat je kind aan de ander denkt en de ander helpt.

Een kind heeft sociale vaardigheden nodig om goed met anderen om te kunnen gaan. Weerbaarheid, grenzen aangeven en emoties herkennen horen daar ook bij. Als christelijke ouder wil je Bijbelse karaktereigenschappen voorleven en meegeven. Op deze themapagina kun je hier meer over lezen en leren.