Ruimte door regels

Regels in huis heb je nodig om veiligheid en duidelijkheid te geven. Regels geven ruimte om goed met elkaar om te gaan.

Grenzen zijn nodig

Je hebt wel eens zo’n dag dat er voor je gevoel niets lukt. De kinderen luisteren niet en zitten elkaar dwars. En zelf ben je vermoeid en heb je te maken met je eigen emoties.

Kinderen gaan regelmatig over de grenzen van anderen heen. Ze hebben het nodig dat jij als ouder aangeeft wat de grens is. Als ouder heb je het gezag van God gekregen om je kind op te voeden en aan te leren wat mag en wat niet mag. Daarbij gaat het niet alleen om de regels op zich maar om het waarom waarbij de Bijbelse waarden en normen leidend zijn. Zo vorm je het hart van je kind. Op deze themapagina vind je meer over:

  • Sfeer en regels in huis
  • Gezag en gedrag
  • Regels uitleggen
  • Grenzen leren
  • Straffen en belonen

Luister naar de podcast ‘Strakker opvoeden?’

Moet ik nog strakker zijn in de aanpak als mijn kind niet luistert?