Welkom op het nieuwe inspiratieplein van Geloofwaardig opvoeden! De komende maanden bouwen we dit platform verder uit.

Toerusting & Advies

Geloofwaardig opvoeden geeft toerusting aan ouders, kerken en scholen en andere verbanden waar ouders samen komen. Wij bieden online cursussen, toerusting op locatie en delen materiaal voor opvoedkringen. Graag adviseren en begeleiden we kerkelijke gemeenten in het ontwikkelen van visie en/of activiteiten gericht op opvoedondersteuning onder ouders. Bekijk de pagina’s voor meer informatie.