Welkom op het nieuwe inspiratieplein van Geloofwaardig opvoeden! De komende maanden bouwen we dit platform verder uit.

Kind & Ontwikkeling

In de opvoeding is het belangrijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich op een unieke manier en tegelijkertijd zijn er ontwikkelingsfasen aan te wijzen. Toerusting en materiaal rondom de ontwikkeling van het kind en thema’s als media opvoeding, seksuele opvoeding en karaktervorming vind je onder de pijler ‘Kind en ontwikkeling’.