Geloofsopvoeding

De geloofsopvoeding heeft tot doel dat kinderen en jongeren leren en zien wat het leven met God is, zodat ze hun hoop op de HEERE stellen! Wij kunnen als opvoeders de kinderen niet grootbrengen in geloof, dat kan alleen de Heilige Geest. Wel kunnen we God grootmaken in ons voorbeeldgedrag en het spreken over God.

Boekentip - De weg naar het kinderhart

18 juli 2023
Het gaat niet om het gedrag van een kind, maar om het hart! Alles vloeit voort uit het hart. Als Jezus een zondig hart verandert, verandert ook het …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Geloven in opvoeden

18 juli 2023
Geloofsopvoeding vraagt om bezinning, aanpassing, kennis en zeker ook om een sfeer van vertrouwen en intimiteit en een goede communicatie tussen …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Gods liefde doorgeven

18 juli 2023
Met dit bijbelstudieboek voor opvoedkringen, verdiep je je met behulp van duidelijke thema’s, samen met andere ouders, in de geloofsopvoeding; neem …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Opvoeden bij Gods Woord

18 juli 2023
In dit boek bespreekt de auteur de theologische grondslag voor de opvoeding en de verbondsleer. Ook lees je over o.a. de thema’s: luisteren, relatie …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Opvoeden doe je niet alleen

18 juli 2023
Met behulp van Bijbelse principes verbind Tripp de boodschap van het Evangelie aan de praktijk van de opvoeding; God redt zondige kinderen door …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Opvoedingsreis

18 juli 2023
Bij de geboorte van hun kind beginnen de ouders met de opvoedingsreis, maar in deze tijd gaat een Bijbelse opvoeding geheel tegen de stroom in. Denk …
+
Ontwikkeld door

Boekentip - Vergeving verandert je gezin

18 juli 2023
Kinderen leren wat vergeving is, is een belangrijk onderdeel van de opvoeding; omdat God Zelf zonden vergeeft is het belangrijk ook je naaste te …
+
Ontwikkeld door

Kleine gewoonten in een gezinsleven met God

21 mei 2023 Door Sestra mama
Wat Erika van Nes betreft, kan geloofsopvoeding niet vroeg genoeg beginnen. ‘Zie de geloofsopvoeding niet lós van het dagelijkse, als een extra …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment God prijzen (duim)

In deze serie over de gebedshand, komen de volgende onderwerpen aan bod: God prijzen, danken, zonden belijden, voorbede en bidden voor jezelf. Je …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment Zonden belijden (middelvinger)

In deze serie over de gebedshand, komen de volgende onderwerpen aan bod: God prijzen, danken, zonden belijden, voorbede en bidden voor jezelf. Je …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment Voor jezelf bidden (pink)

In deze serie over de gebedshand, komen de volgende onderwerpen aan bod: God prijzen, danken, zonden belijden, voorbede en bidden voor jezelf. Je …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment Voorbede (ringvinger)

In deze serie over de gebedshand, komen de volgende onderwerpen aan bod: God prijzen, danken, zonden belijden, voorbede en bidden voor jezelf. Je …
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!