Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Kind & Ouder

Werken aan een warme band met je kind is van groot belang voor de hechting en ontwikkeling van je kind èn voor de geloofsopvoeding. Vanuit een behoefte aan verbondenheid zullen ze je gedrag en opvattingen veel eerder overnemen. Onder de pijler ‘Kind & Ouder’ vind je toerusting over familie en gezin zijn, samen in gesprek en materiaal voor leuke activiteiten. Ook is er een pagina speciaal over moederschap, een pagina over vaderschap en omgaan met rouw en verdriet.