Kind & Geloof

Door de doop heeft God bevestigd dat je kind Hem toebehoort. Als ouder heb je beloofd je kind te onderwijzen. Samen Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan, de christelijke feesten vieren en stilstaan bij de doop zijn belangrijk thema’s. Onder de pijler ‘Kind & Geloof’ vind je toerusting en materiaal om de geloofsopvoeding vorm te geven.