Seksuele vorming

Seksualiteit is een geschenk van God aan ons. Verwonder je samen met je kind over dit geschenk en de gave van nieuw leven.

Seksuele opvoeding

“Jij bent het belangrijkste instrument in de seksuele opvoeding”, zegt professor Waterink in zijn boek ‘Hoe vertellen we het de kinderen’.

Een kind heeft een warme, open en veilige plek nodig om te leren over het eigen lichaam en seksualiteit. Deze plek is het gezin, waar je als ouder je kind het beste kent. Op deze themapagina lees je hoe je de seksuele opvoeding kunt vormgeven.

Het geschenk van seksualiteit en nieuw leven

Het is belangrijk dat je als vader en moeder je kind vertelt over het geschenk van de seksualiteit en positief praat over lichamelijke gevoelens en over geslachtsdelen. Begeleidt je kind in de bewustwording van de eigen lichamelijkheid en de aantrekkingskracht tussen verschillende geslachten. Verwondert je samen met je kind over hoe de Heere ons lichaam en gevoelsleven zo gemaakt heeft dat Hij in een relatie van liefde en trouw nieuw leven kan geven. Verwonder je samen over de groei van een baby in de buik van een moeder en de geboorte. We zijn wonderlijk gemaakt!

Leeftijd en voorlichting

Voor het negende levensjaar moet een kind alle feitelijke informatie weten. Kinderen snappen op jonge leeftijd nog niet de beleving of emoties bij seksualiteit. Maar het is belangrijk dat ze feitelijk weten wat een bepaald woord inhoudt. Als ze puber worden en wel de beleving erbij krijgen, zullen ze de ervaring beter kunnen plaatsen. Hieronder lees je wat je het beste op welke leeftijd kunt vertellen aan je kind.

Praten over seksualiteit

Voor het gesprek met je tiener over seksualiteit is openheid nodig. Als je als ouder en kind al gewend bent om alles bij de naam te noemen is het gesprek met je tiener makkelijker. Denk samen met je tiener na over waarden als liefde, trouw, veiligheid en zorg.

Seksuele weerbaarheid (fysiek en online)

Weerbaarheid en grenzen
Seksualiteit vraagt om bescherming. Juist dit prachtige geschenk is kwetsbaar. Leer je kind stil te staan bij zijn gevoelens en wensen. Het is belangrijk dat je kind leert wat de lichamelijke grenzen zijn. Begeleid je kind hoe het zichzelf en anderen online kan beschermen.

BasiC - thema 'seksualiteit'

De plek waar je tiener kan lezen en leren over seksualiteit

Tieners en relaties

Een tiener is gevoelig voor afwijzing. Relaties zijn op deze leeftijd erg belangrijk. Het is belangrijk dat je als ouder op een neutrale, niet-veroordelende manier spreekt over de verkering van je kind. Je kind heeft een daarnaast een open gesprek met jou nodig over de gevaren van bijvoorbeeld sexting en loverboys.

Gender en diversiteit

Als ouder leef je in een tijd waarin de waarde van mannelijkheid en vrouwelijkheid als Gods scheppingsgaven zoveel mogelijk wordt uitgevlakt. Tegelijk kun je als ouder veel pijn ervaren in de worsteling van je kind met zijn of haar seksuele gevoelens. Als ouder heb je dan erkenning, steun en informatie nodig. We delen hieronder een aantal artikelen met je.