Privacyverklaring

Wanneer je deze website bezoekt, wil je niet dat mensen er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Het IKC verzamelt op de website www.geloofwaardigopvoeden.nl geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Deze persoonsgebonden gegevens worden vastgelegd ter uitvoering van het inlogsysteem, het donateurschap of het deelnemen aan een activiteit en in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Met alle informatie wordt op een zorgvuldige en behoorlijk manier omgegaan. Dat wil zeggen dat informatie niet aan derden wordt verstrekt.

Persoonsgebonden gegevens zijn dan ook uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van het beheer rondom het inlogsysteem, het donateurschap of bij de organisatie van een activiteit. Het IKC kan deze informatie echter wel gebruiken voor het onder de aandacht brengen van andere activiteiten en diensten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit aan ons laten weten.

Het is belangrijk dat de gegevens die worden gebruikt juist en volledig zijn. Wijzigingen kunt u doorgeven aan ons via het contactformulier. Het IKC is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-volledig of onduidelijk verstrekte persoonsgegevens.

Met alle informatie wordt op een zorgvuldige en behoorlijke manier omgegaan.

Op grond van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u eventueel verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht).

Internetverkeer
De website server verzamelt naast gegevens over datum en tijd van uw bezoek aan de site ook het internetadres van de server die u doorverbond met de site. Deze gegevens worden gebruikt ter verbetering van de site en voor het evalueren van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de dagen in de week waarop er pieken zijn, en tevens om na te gaan welke onderdelen van de site relatief vaak worden bezocht.

Beeldmateriaal
Op de activiteiten van het IKC worden foto's/video-opnames gemaakt, die op de pagina's beeld en geluid bij de activiteiten worden gepubliceerd. Ieder die zichzelf herkent op een foto of in een videofragment en die er geen prijs op stelt om voor iedereen herkenbaar op de website te staan, heeft het recht om dat te melden bij de website beheerder.