Doop

De doop is het teken van Gods verbond. Het is Gods belofte aan ons en onze kinderen, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is. Als ouders hebben we de mooie en verantwoordelijke taak om ons kind hier telkens op te wijzen en biddend uit te zien naar de vervulling van Gods beloften.

De doop geeft hoop!

Omdat God begon! God zei tegen jouw kindje: ‘Jij bent er één van Mij. Ik schrijf Mijn Naam op jouw voorhoofd. Ik beloof dat Ik voor je zorg, je zonden vergeef, de macht van de zonde in je leven breek en dat je eeuwig mag leven.’ Zo maakte God een begin in zijn of haar leven.

Als ouder heb je beloofd om je kindje hierin te onderwijzen, om je kind telkens te wijzen op de beloften die God gegeven heeft en dat God meent wat Hij zegt. Je mag je kind vertellen: 'God belooft in de doop zaligheid, vergeving van zonden, heiligheid, wedergeboorte, alles wat je nodig hebt om voor eeuwig te leven! Het staat op naam. God rekent het jou toe.' En: 'De doop vraagt ook jouw antwoord. Laat vruchten zien van geloof, van bekering. God vraagt gehoorzaamheid; een leven aan Hem toegewijd. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar God wil geven wat daarvoor nodig is: de Heilige Geest is je toegezegd.

Met deze themapagina over doop bieden we je toerusting en materiaal om met je kind(eren) stil te staan bij de betekenis van de doop.