Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Doop

De doop is het teken van Gods verbond. Het is Gods belofte aan ons en onze kinderen, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is. Als ouders hebben we de mooie en verantwoordelijke taak om ons kind hier telkens op te wijzen en biddend uit te zien naar de vervulling van Gods beloften.

De doop geeft hoop!

Omdat God begon! God zei tegen jouw kindje: ‘Jij bent er één van Mij. Ik schrijf Mijn Naam op jouw voorhoofd. Ik beloof dat Ik voor je zorg, je zonden vergeef, de macht van de zonde in je leven breek en dat je eeuwig mag leven.’ Zo maakte God een begin in zijn of haar leven.

Als ouder heb je beloofd om je kindje hierin te onderwijzen, om je kind telkens te wijzen op de beloften die God gegeven heeft en dat God meent wat Hij zegt. Je mag je kind vertellen: 'God belooft in de doop zaligheid, vergeving van zonden, heiligheid, wedergeboorte, alles wat je nodig hebt om voor eeuwig te leven! Het staat op naam. God rekent het jou toe.' En: 'De doop vraagt ook jouw antwoord. Laat vruchten zien van geloof, van bekering. God vraagt gehoorzaamheid; een leven aan Hem toegewijd. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar God wil geven wat daarvoor nodig is: de Heilige Geest is je toegezegd.

Met deze themapagina over doop bieden we je toerusting en materiaal om met je kind(eren) stil te staan bij de betekenis van de doop.

Doopdagboek

Het doopdagboek is geschreven om het doopformulier met kinderen te behandelen. Elke dag staat er een gedeelte uit het doopformulier centraal. Met je kind lees je de uitleg en een bijpassend bijbelgedeelte. Ook zijn er voor elke dag vragen en een (creatieve) verwerking.

Je kunt met je kind(eren) het dagboekje achter elkaar lezen (17 dagen) of elke keer rondom een doopdienst een stukje kiezen en zo telkens iets van het doopformulier uitlichten.

Pleiten op de doopbelofte

In deze video is Erna met Mathalie in gesprek. Ze praten over de zorg die je als ouder kunt hebben over de vraag of je kind gaat geloven. Mathalie vertelt hoe je als ouder en kind kunt pleiten op de doopbelofte. Erna en Mathalie vertellen met welke voorbeelden je dit aan kinderen duidelijk kunt maken.

De doopdag vieren

In deze video is Thera in gesprek met Mathalie. Mathalie laat zien welke materialen zij gebruikt op de doopdagen van haar kinderen. Ze vertelt wat ze doet en welke betekenis dit heeft voor haar kinderen.