De doopdag gedenken in het gezin

‘Mam, hoelang duurt het nou nog tot mijn doopdag?’ Onze vijfjarige zoon zag dit jaar al maanden uit naar zijn verjaardag, maar toen die voorbij was, diende het volgende feest zich alweer bijna aan: zijn doopdag! Dit jaar viel dat ook nog samen met Pasen. Een mooi moment om stil te staan wat de doop voor hem en ons allemaal betekent.

Leven uit Gods beloften
Voor mij is het feit dat ik als kind ben gedoopt een belangrijk onderdeel van mijn leven. Want wat een wonder is het dat God Zijn Naam heeft verbonden aan mijn naam, dat Hij Zijn beloften hoogstpersoonlijk aan mij heeft gegeven. En Hij, de God van het Verbond, is trouw. ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken! Zijn woord wordt altoos trouw volbracht.’ Hij dóet wat Hij belooft. Dat geeft mij zoveel houvast, vooral op de momenten dat ik het niet meer zie zitten. Als ik er steeds opnieuw tegenaanloop dat er zoveel zonde in mij is en ik het zo moeilijk vind om God te vertrouwen. Dat ik zo hard ploeter om mijn leven te ‘beteren’, maar het steeds weer faliekant mislukt. Wat is het dan een troost dat ik ben gedoopt. Dat ik met Zijn eigen belofte, Zijn eigen woorden tot Hem mag gaan om daarop te pleiten. Ik hoef niet met iets uit mezelf te komen, ik mag Hem als het ware mijn voorhoofd laten zien en zeggen: ‘Heere, hier staat het! Werk het dan toch door Uw Geest uit genade, om Jezus’ wil’.

De doop is ook een belangrijk onderdeel van onze opvoeding. Het feit dat onze kinderen zijn gedoopt, geeft ook in de opvoeding rust. Het is de dragende grond: de Heere staat Zelf in voor mijn kinderen. Hij heeft hen Zelf apart gezet en Zijn Namen aan hun namen verbonden. Hoe kan ik als zondige ouder nu instaan voor de zaligheid van mijn kinderen? Dat kan ik niet. Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren en hebben Gods genade nodig, door het offer van Zijn Zoon. De Heere geeft ons wel de verantwoordelijkheid om hen bij de hand te nemen en de weg naar de Heere te wijzen. Maar we hoeven het niet van onszelf te verwachten. Hij heeft Zijn jawoord ook gegeven!

Doopdag vieren
Wat is het dan bemoedigend, helemaal in deze onzekere tijden, om een doopdag te mogen vieren!  Om temidden van alle onrust, onzekerheid en vragen, te mogen zien op deze almachtige, onwankelbare God Die trouw is en trouw blijft! Aan Zichzelf en aan Zijn Woord. Tijdens een doopdienst klinkt altijd het gebed: ‘Wij bidden U, bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door Uw Heilige Geest Uw Zoon Jezus Christus inlijven; opdat het met Hem in Zijn dood begraven worde en met Hem moge opstaan in een nieuw leven.’ Door de dood naar het leven. We vieren het met Pasen! Omdat Hij leeft, kunnen ook wij de belofte van leven – persoonlijk – ontvangen.

Graag wil ik ook hierin mijn kinderen voorgaan, voorleven. Om hen de waarde van de doop te laten zien. Om hen voor te houden wat de doop betekent, maar vooral wie de God van hun doop wil zijn. De doop is een voorrecht. En daarom vieren wij bij ieder kind hun doopdag.

Hoe dan?
Graag wil ik wat tips geven hoe je hieraan invulling kunt geven:

 • Schrijf alle doopdagen op de verjaardagskalender. Zo kunnen jullie het allemaal onthouden!
 • Geef je kind een cadeau(tje). Onze kinderen kijken ook daarom naar deze dag uit, want… dan krijgen ze een cadeautje ‘wat met de Heere te maken heeft.’ Denk dan aan een nieuwe kinderbijbel, dagboekje, mooie CD enz.
 • Wij hebben een prentenboek over de doop en doopdienst, met ook een eenvoudige (kinder)vertaling van het doopformulier. Maar er zijn vast meer varianten van op de markt. Het is mooi om iets dergelijks met elkaar te lezen en te bespreken.
 • Probeer bij het bespreken van de Doop je kind zélf uit te nodigen om te vertellen wat de doop (voor hem of haar) betekent.
 • De heilige doop is een sacrament, door zichtbare beelden wil de Heere ons iets leren. Blijf daarom in de uitleg dicht bij die beelden. De betekenis van het water en de reiniging.
 • Wij lezen altijd het Bijbelgedeelte waarin de Bijbeltekst van het geboortekaartje staat. Je kunt ook de tekst of het Bijbelgedeelte lezen waar het destijds in de doopdienst over ging.
 • Als er een opname is van de doopdienst, luister het stukje dan eens terug waar de doop wordt bediend aan je kind. Zo hóórt het ook echt dat Gods Naam en zijn/haar naam bij elkaar klinken. Je kunt ook de doopkaart met elkaar bekijken.
 • Zing een toepasselijke psalm (bijv. psalm 105:5 of psalm 81:12) of lied. Het volgende lied kun je zingen op de melodie van de berijmde tien geboden:
  God heeft een teken jou gegeven,
  je bent gedoopt, je was nog klein,
  Hij vraagt je om voor Hem te leven,
  opdat je echt Zijn kind zult zijn.
 • Maak een themawand/kijktafel over de doop.

Op deze foto een voorbeeld. Deze themawand hebben we een aantal weken in huis gehad rondom de doop van onze jongste dochter.

Welke plaats heeft de Heilige Doop in jouw (gezins)leven en hoe geef je daar vorm aan?

Dit blogartikel werd geschreven door Jantine.Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Doop

Meer artikelen over

Cadeaukaart

21 juni 2021
Dit voorbeeld helpt bij het uitleggen wat de Heilig Doop inhoudt.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!