Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Gezinsmomenten

Met gezinsmomenten kun je in het gezin op een creatieve manier aan de slag rond een bijbels thema of bijbelgedeelte. Je vindt hier nu gezinsmomenten over bidden, over Ruth en over de vrucht van de Geest. In de toekomst kun je hier nog meer gezinsmomenten verwachten.

Gezinsmomenten

Steeds meer gezinnen gebruiken ‘gezinsmomenten’ om regelmatig of structureel met kinderen een Bijbelgedeelte of thema uit te diepen. Op Internet zijn er veel mooie ideeën te vinden. Tegelijkertijd is het als ouder soms best een tijdsintensieve klus om een gezinsmoment te vinden wat past bij de leeftijd van je kind(eren) en bij hun voorkeuren. De een houdt meer van knutselen, de ander van experimenteren. De een kan uren stil aan tafel zitten, de ander rent het liefst het huis drie keer rond.

Geloofwaardig opvoeden deelt gezinsmomenten rond een thema of Bijbelgedeelte, waarbij er verschillende ideeën worden aangereikt. Je maakt dus altijd zelf een keuze wat bij jouw kind(eren) en hun leeftijd past.

Hoe werkt het? In elk gezinsmoment vind je de volgende onderdelen:

  • twee ideeën voor de introductie van het thema
  • drie ideeën bij een Bijbelgedeelte
  • zes verschillende verwerkingen: een verwerking voor kinderen die van woorden & taal houden, een activiteit voor kinderen die graag bewegen, een knutselidee, een proefje voor kinderen die graag experimenteren en vragen om te filosoferen
  • een tip voor een kijktafel
  • een Bijbeltekst om in de komende week te memoriseren die aansluit bij het thema

De gezinsmomenten kun je per thema hieronder downloaden.

De vrucht van de Geest

Wat doet de Heilige Geest precies? Wat kun je nu nog zien van Pinksteren? Hoe kan ons leven op het leven van de Heere Jezus gaan lijken?

In de gezinsmomenten over de vrucht van de Geest ga je samen met je kind(eren) op zoek naar antwoorden op deze vragen. We laten Gods Woord spreken en slaan de brug naar het hart van je kind en de tijd waarin wij leven. Laat gezinsmomenten altijd samengaan met gebed. Bid voor je kind(eren) dat deze zaadjes in goede aarde mogen vallen, geloof mag ontkiemen en groeien en ze vrucht mogen dragen.

De serie over de vrucht van de Geest start met een gezinsmoment waarin wordt uitgelegd wat de vrucht van de Geest is. Daarna zijn er 8 gezinsmomenten waarin een aspect van de vrucht van de Geest wordt behandeld: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ruth

Door middel van een kijkplaat, bijbelverhaal, bijbelstudie en verschillende creatieve werkvormen, breng je de geschiedenis van Ruth dichtbij je kind.

In deze serie gezinsmomenten over Ruth behandel je per keer één hoofdstuk van het bijbelboek Ruth met je kind(eren). De gezinsmomenten komen uit het zomerboek van Elke Dag Nieuw je kunt het benodigde materiaal hieronder vinden.

Vijf vingers

Wat zeg je tegen de Heere? Hoe bid je? Wat mag je vragen en vertellen aan Hem? Dit zijn vragen die kinderen hebben als ze gaan bidden. De eerste vinger die aan bod komt is de duim. Daarbij denken we aan het prijzen van God. Je wilt voor jezelf bidden, en ook voor anderen. Je wilt de Heere bidden, en ook danken. Ook wil je met de kinderen in gesprek over het belijden van je zonden. Daarover gaan de andere vier vingers.

In deze serie over de gebedshand, komen de volgende onderwerpen aan bod: God prijzen, danken, zonden belijden, voorbede en bidden voor jezelf.