Gezinsmoment Verjaardag

Dit gezinsmoment gaat over het vieren van een verjaardag. De kinderen leren dat we het leven van God hebben gekregen om Hem te dienen en dat we daar dankbaar voor mogen zijn.

Dit gezinsmoment gaat over het vieren van een verjaardag. De kinderen leren dat we het leven van God hebben gekregen en dat we daar dankbaar voor mogen zijn. Ook kun je als ouders laten merken dat je dankbaar bent voor het kind wat je van God mocht ontvangen en is het mooi om voor je kind te bidden. De kinderen leren ook dat ze het leven gekregen hebben om God te dienen met de talenten die Hij hen gegeven heeft.

Intro

Variant 1
Bij een kinderfeestje worden vaak de cadeautjes verstopt. Verstop daarom kleine ingepakte cadeautjes in de kamer (of als je weinig voorbereidingstijd hebt een plaatje van een getekend cadeau). In die cadeautjes stop je briefjes (of je schrijft het op de cadeautjes) met de tekst uit psalm 139:14a.

Laat jouw kind(eren) de woorden op de juiste volgorde leggen. Als dit nog te lastig is kun je de briefjes ook nummeren of ze samen op de juiste volgorde leggen en lezen. Zoek daarna psalm 139 op en lees de verzen die daar omheen staan (bijvoorbeeld 13-16). Vraag aan jouw kind(eren) wat deze woorden betekenen.

Variant 2
Schrijf midden op een papier het woord verjaardag. Laat de kinderen opschrijven of tekenen waar zij aan moeten denken bij een verjaardag. Staan er al woorden op die te maken hebben met de Heere God? Of dankbaarheid voor wat ze hebben gekregen? Benoem waarom jij het als ouders belangrijk vindt om de verjaardag van je kind te vieren.

Variant 3
Kijk met elkaar het filmpje over dankbaarheid van ABC van het geloof.

Bijbelgedeelte(n)

Kies één van onderstaande manieren om na te denken over Hanna die bad om een kind en een zoon kreeg, maar deze ook weer teruggaf aan God, zodat hij God kon dienen.

Bijbelverhaal
Lees uit de kinderbijbel het verhaal van Hanna die bidt om een zoon in de tabernakel en hem teruggeeft aan God wanneer hij eenmaal is groot genoeg is (1 Samuël 1 en 2).

Platen en gesprek
Bekijk samen plaat 10-13 over Hanna in de tabernakel en de geboorte van Samuel. Ga in gesprek aan de hand van (een deel van) de volgende vragen:

 • Hoe kijkt Hanna op de eerste plaat, waarom kijkt ze zo?
 • Wat zie je op de tweede plaat? Wat is er nu anders aan Hanna? Wat zegt dit over de Heere?
 • Vraag eens aan je ouders of ze een foto hebben dat jij net geboren was. Hoe kijken je ouders op die foto? Zie je overeenkomsten met de plaat van Hanna en Samuël? Was het voor papa en mama ook een wonder dat jij geboren werd? Vraag of ze hierover vertellen.
 • Wie zie je op de derde plaat? Wat zou dat kleine jongetje denken als je naar zijn gezicht kijkt?
 • Lees samen 1 Samuël 1: 26-28. Wat zegt Hanna hier? Wat vind je daarvan?
 • Hoe kijkt het jongentje op de laatste plaat? Is dat anders dan op de plaat hiervoor? Wat zou hij nu denken? En wat is hij aan het doen? Wil jij de Heere dienen? Hoe kan je dat doen?
 • Wat zou jij ervan vinden als je Samuël was?

Bijbelstudie
Bijbelgedeelte: Lees samen 1 Samuël 1:20-28 en Romeinen 12:4-8

Vragen om te bespreken over de gelezen gedeeltes:

 • Wat lees je over Elkana in vers 21? Zoek samen op wat er met het gelofteoffer wordt bedoeld. Waarom brengt Elkana dat?
 • Welke belofte had Hanna aan God gedaan? Wat vindt haar man Elkana daarvan?
 • Hanna blijft met Samuël thuis totdat hij geen borstvoeding meer krijgt. Daarna gaan ze met Samuël naar de tabernakel. Wat gebeurt daar? (vers 24-28).
 • Misschien ben jij wel gedoopt of opgedragen. Vraag maar eens aan papa en mama welke belofte zij toen hebben gedaan. Lijkt dit op die van Hanna? (vers 28)
 • Wat zouden beide bijbelgedeeltes met elkaar te maken hebben?
 • In het tweede gedeelte gaat het over genadegaven die door God zijn gegeven. Welke genadegaven zou jij van God hebben gekregen? Hoe kan je die gebruiken om God te dienen?

Activiteiten

Kies uit onderstaande activiteiten wat past bij jouw kind(eren).

Woorden & taal
Nodig: briefjes en een (glazen) pot
Laat jouw kind(eren) op een papiertje schrijven of tekenen waar ze de Heere God dankbaar voor zijn. Misschien iets wat ze afgelopen jaar hebben gekregen of geleerd? Meerdere briefjes mag natuurlijk ook. Stop alle briefjes in de glazen pot en haal er de komende tijd iedere dag één briefje uit en dank God voor dat wat er op het briefje staat.

Bewegen
Nodig: briefjes, muziek, iets lekkers
Laat jouw kind(eren) op papiertjes een aantal talenten schrijven van hem/haar. Als je kind het lastig vindt om dit te bedenken kan je hem/haar natuurlijk op weg helpen door zelf te zeggen waar hij/zij goed in is. Leg de briefjes op verschillende plekken in de kamer. Iemand start de muziek en iedereen gaat door de kamer lopen. Zodra de muziek stopt, gaat iedereen zo snel mogelijk een briefje zoeken met zijn/haar talent en daarbij staan. Degene die als eerste bij het juiste briefje staat, krijgt een punt. Geef de winnaar wat lekkers en laat deze de anderen trakteren.

Knutselen
Nodig: gekleurd papier, oude tijdschriften, stiften, touw
Bij een verjaardag horen natuurlijk slingers, want wie wordt daar nu niet vrolijk van. Maak met elkaar een mooie verjaardagslinger die past bij jullie gezin. Knip gekleurd papier in grote driehoeken en plak daar plaatjes op die passen bij jullie gezin of van dingen waar jullie dankbaar voor zijn of juist goed in zijn. Iets tekenen mag natuurlijk ook. Maak ook een vlaggetje met de tekst uit Psalm 100 vers 2a. Vouw daarna het bovenste randje om en niet dit vast aan het touw. Geef de slinger een mooie plaats in huis.

Experimenteren
Als je jarig bent krijg je vaak cadeautjes, maar je mag ook trakteren op school in de klas of je hebt lekkere taart voor de visite. Dankbaarheid kan je uiten door iets met anderen te delen. En doordat jij iets uitdeelt worden anderen weer blij. Die geven dat misschien ook wel weer door aan een ander. Zo ontstaat er een kettingreactie, oftewel een explosie van dankbaarheid. God vraagt ook van ons om uit te delen van de goede gaven die we van Hem hebben gekregen. Lees maar eens in Mattheus 5:15-16

Experiment 1
Maak je eigen kettingreactie. Bijvoorbeeld door een stapel boeken als dominostenen door het huis te zetten of kijk bijvoorbeeld hier voor andere ideeën.

Experiment 2
Nodig: een lege fles, bakingsoda, rode kleurstof (optioneel), afwasmiddel (optioneel), trechter, azijn
Maak met elkaar een ‘dank’explosie, zoals hier beschreven staat (zorg dat je dit experiment uitvoert in een plek die je achteraf eenvoudig kan schoonmaken, en hou iedereen een beetje op afstand).

Hoe kan je op je verjaardag je dankbaarheid doorgeven? Wat kan je delen met anderen?

Filosoferen
Lees met elkaar het verhaal van Dio die niets nodig heeft. Je vindt het verhaal onder downloads.

 • Geldt dat ook voor mensen? En zou je zonder God kunnen leven?
 • Als je jarig bent krijg je vaak cadeautjes, maar kan je ook tevreden zijn met weinig spullen? Ben je misschien juist gelukkiger zonder of met weinig spullen? Stel dat je 5 dingen weg zou moeten geven? Is dat moeilijk of makkelijk? Zijn er dingen waar je zonder zou kunnen?

Kijktafel
Nodig: voorwerpen die passen bij de talenten van het kind, briefjes en pen
Laat jouw kind(eren) een voorwerp zoeken in huis wat past bij een talent wat zij van God gekregen hebben. Leg dit bij elkaar op de kijktafel. Als je de ‘dankpot’ niet hebt gemaakt bij het knutselen zou je de kinderen nog dankpunten op kunnen laten schrijven en dit op de kijktafel neerleggen. Zo kun je iedere dag een briefje pakken en daarvoor danken.
Moedig elkaar in de week die daarop volgt aan, met behulp van de voorwerpen die jullie gekozen hebben, om iets te doen voor een ander met het talent wat jij van God hebt gekregen.

Muziek
Nodig: eventueel muziekinstrumenten, pen en papier
Schrijf met elkaar een speciaal lied voor de jarige. Wat maakt hem/haar bijzonder? Wat kan hij/zij goed? Wat wens je hem/haar toe?

Suggesties om te zingen. Deze liederen/psalmen vertellen iets dankbaarheid of juist dienstbaarheid aan God en tot slot een zegenliedje om je kind mee te geven het nieuwe levensjaar in:

 • Verjaardag is een fijne dag, wij vieren samen feest, wees dankbaar dat je leven mag, wat is God goed geweest
 • Neem mijn leven, laat het Heer
 • ‘k Stel mijn vertrouwen
 • Komt laat ons vrolijk zingen
 • Psalm 68:10
 • Psalm 86:6
 • Psalm 139:9

Bijbeltekst(en) memoriseren

Kies één van onderstaande Bijbelteksten en zet deze op een centrale plek, het liefst met ondersteunende spullen. Spreek dagelijks met elkaar de tekst hardop uit. Leg moeilijke woorden eventueel uit, en herhaal deze uitleg totdat de kinderen zelf aangeven dat ze de betekenis kennen.

 • Psalm 139:13-14
 • 1 Thessalonicenzen 5:18
 • Psalm 100:2
 • Romeinen 11:36

Bronnen
Bijbelse platen: https://freebibleimages.org/illustrations/samuel-born/
Experiment: www.wonderbaar.beOpvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Gezinsmomenten bij bijzondere gebeurtenissen

Meer

Gezinsmoment Rouw en verdriet

11 maart 2024
Dit gezinsmoment gaat over verdriet en rouw, maar ook over troost. Troost hoort onlosmakelijk bij verdriet. De kinderen leren dat de Heere kan …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment Heilige Doop

11 maart 2024
Dit gezinsmoment gaat over de Heilige Doop en de betekenis daarvan voor de kinderen. De kinderen ontdekken wat het betekent dat ze gedoopt zijn en ze …
+
Ontwikkeld door

Gezinsmoment Verhuizing

11 maart 2024
Een verhuizing is een grote verandering in het leven van een kind. Een verandering die veel positieve dingen mee kan brengen, maar misschien ook een …
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!