Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Bijbelteksten leren aan de hand van het alfabet

Aan de hand van het alfabet kun je Bijbelteksen leren door het als kapstok te gebruiken.

Alles wat adem heeft, loof de HEERE!
Psalm 150:6

Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.
Joel 2:13

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden.
Galaten 3:13

Dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Psalm 100:2

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Lukas 2:14

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
Johannes 7:37

Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus
Filippenzen 1:2

Heilig, heilig, heilig, is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
Jesaja 6:3

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerst en de Laatste
Openbaring 22:13

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Hebreeën 13:8

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven
Mattheus 11:30

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.
Lukas 18:16

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde
Mattheus 28:18

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Johannes 15:13

Opdat alle volken van de aarde weten: de HEERE, Hij is God en niemand anders.
1 Koningen 8:60

Psalmzingt voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.
Jesaja 12:5

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE.
Psalm 97:12

Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert.
1 Samuel 3:9

Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen
Psalm 71:1

U bent mijn Schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid.
Psalm 32:7

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
Mattheus 6:12

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus
Romeinen 5:1

Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
Lukas 6:28Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Werkvormen voor memoriseren

Meer

Bijbelteksten leren

11 december 2023
​​“Jongens, we moeten de tekst nog doen. En wat is de psalm van deze week? Opschieten, want we moeten ook nog tandenpoetsen. Schoenen aan, …
+
Ontwikkeld door

Blik omhoog

21 december 2022 Door CGJO
Als ik tijdens het vakantieontbijt het ‘Blik omhoog’ op tafel leg, trekt het gelijk de aandacht: “Wat is dat?” Ik leg uit dat er kaarten inzitten …
+
Ontwikkeld door

Memoriseerplanner ‘Bijbelzaadjes’

21 december 2022 Door Evangeliestek
“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.” (Deut.6:7) Deze …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - audio-opname

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - Boekrol/perkament maken

10 november 2020
Een mooi A4 maken, beschrijven, versieren, om zo nog vaak naar de bijbeltekst te kijken en aan de tekst te denken
+
Ontwikkeld door
LCJ

Werkvorm - braille

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - brainstorm

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - collage

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - doorfluistertje

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - galgje

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - gatenkaas

12 januari 2021
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - gebaren

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - gebedsverwerking

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - geheimschrift

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - glas in lood

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - handletteren

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - herhalen

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - hindernisbaan

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - husselen

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - ik ben verstopt

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - kijktafel

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - kleurplaat

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - kranten knippen

10 november 2020
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Werkvorm - legpuzzel

12 januari 2021
Deze werkvorm is toegepast op het aanleren van een Bijbeltekst. Bijbelteksten zijn zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. …
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!