Schepping

Scheppen is van niets iets maken. Hemel en aarde zijn ontstaan door het spreken van God.

God spreekt en het is er

Het regent en daarom speelt Floris binnen. Dat vindt hij niet erg, want hij heeft genoeg ideeën. “Ik ga een stad bouwen van LEGO”, bedenkt Floris. “Met huizen, een politiebureau, auto’s en alle wegenplaten.” Maar waar is zijn LEGO? Floris zoekt overal, maar kan zijn dozen met bouwstenen nergens vinden. Wat jammer. Zonder LEGO kan hij niet bouwen.

God kan wél iets maken uit niets. Dat noemen we scheppen. In het begin, heel lang geleden, was de aarde leeg. Er waren geen dieren of planten. Er waren ook geen mensen. Maar God was er wel.

God schept alles door te zeggen dat het er moet zijn. En dan is het er! God zegt dat er licht moet zijn. En er ís licht. God ziet dat het goed is. Hij noemt het licht dag. Dat doet God op de eerste dag.

Luister! Op de tweede dag zegt God weer iets. Hij zegt dat de lucht er moet zijn. Ineens komt daar de blauwe lucht, met hier en daar grijze en witte wolken. De volgende dag zegt God dat er water en land moeten komen. Er komen uitgestrekte zeeën, diepe oceanen, kronkelige rivieren en blauwe meren. En er komt land. God maakt het vol met prachtige kleuren. Hoge bomen en allerlei struiken komen tevoorschijn. Er bloeien kleurige bloemen tussen lang, wuivend gras. Alles wat God op deze derde dag maakt, is mooi en goed.

God maakt op de vierde dag de zon, de maan en de sterren. Ze geven het ritme aan van de dag en de nacht. En God ziet dat het goed is. Op de vijfde dag zegt God dat de zee en de lucht vol leven moeten worden. Ineens vliegt er een sierlijke zwaluw door de lucht. In het water zwemmen kleurrijke vissen en dolfijnen springen uit het water omhoog. God maakt leven, want Hij is Zélf het leven.

De volgende dag begint God aan de dieren op het land. De giraffe buigt zijn lange nek om blaadjes van de bomen te eten. De sterke olifant zet zijn poten dreunend op de grond. Maar er vliegt ook een vlinder rond met tere vleugels en een klein kevertje zet zijn kriebelpootjes op de grond. De kleine én de grote dieren, God maakt ze allemaal. Al die dieren bij elkaar laten iets zien van Wie God is. God ziet dat het goed is.

Nu dit allemaal klaar is, gaat God mensen scheppen. God maakt mensen die op Hem lijken. God schept eerst de man, Adam, en daarna de vrouw, Eva. God wil Zijn geluk met de mensen delen. Hij wil dat de mensen Hem het allermeeste liefhebben. Dat ze vol bewondering zijn voor Hem. Hij wil ook dat ze goed met elkaar leven en van elkaar houden. God geeft de mensen een belangrijke opdracht. Hij wil dat ze goed zorgen voor Zijn prachtige schepping.

God ziet alles wat Hij heeft gemaakt en Hij ziet dat het heel mooi en goed is. Dan is ook de zesde dag voorbij. Op de zevende dag rust God en geniet Hij van alles wat Hij heeft geschapen.

Mensen hebben altijd materialen nodig om te bouwen. Floris kan zonder steentjes geen stad van LEGO maken. Wat is onze God machtig: Hij spreekt en het is er. Laten we deze Schepper eren en aanbidden!Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

20 oktober 2023
Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

12 januari 2021
Dankbaarheid is blij zijn met wat je van de Heere krijgt en om Wie de Heere Jezus is.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie …
+
Ontwikkeld door

Hart

20 oktober 2023
Vreugde over Gods genade voor zondige mensen, die een christen ontvangt van de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

20 oktober 2023
De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.
+
Ontwikkeld door

Kruis

20 oktober 2023
De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.
+
Ontwikkeld door

Liefde

5 januari 2021
Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.
+
Ontwikkeld door

Trouw zijn

20 oktober 2023
De Heere God is altijd trouw. Daarom wil Hij dat wij trouw zijn aan Hem en aan elkaar.
+
Ontwikkeld door

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!