Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Kruis

De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.

Het kruis: opgelet!

“Papa, waarom staat er zo’n groot kruis bij de spoorwegovergang?” Via de achteruitkijkspiegel kijkt Guus z’n vader vragend aan. “Om ons te waarschuwen”, legt vader uit. “Als je zo’n kruis ziet, betekent dat: goed opletten! Doe je dat niet, dan kan er een botsing komen. Daar moet je toch niet aan denken?” “Kruis: goed opletten”, noteert Guus in zijn gedachten. Zoiets moet je natuurlijk nooit meer vergeten!

In de Bijbel lezen we ook over iemand die het kruis nooit meer zou vergeten. Zijn naam is Simon en hij is op weg naar Jeruzalem. Het is druk onderweg. Dat is niet zo fijn, vindt Simon. Hij wil graag snel naar zijn vrouw en kinderen toe. Vandaag heeft hij gewerkt op de akker van zijn familie die buiten de stad ligt. Als hij zo meteen thuis is, zal hij zich wassen en daarna zijn vrouw helpen om alles klaar te maken. Vanavond is het eindelijk zover, de paasmaaltijd! Wat hebben ze er samen naar uitgekeken. Ze hebben een lange reis gemaakt, vanuit Cyrene, in Afrika. Samen met hun zonen Alexander en Rufus, die nu op het jonge lam passen dat Simon straks zal slachten.

Wat een drukte opeens op de weg! Er komt een optocht aan. Simon ziet het al: er is weer een kruisiging. Tussen de soldaten door telt hij drie mannen die een kruisbalk dragen. Simon rilt als hij denkt aan de manier waarop de Romeinse soldaten mensen geselen. Als je daarná nog je eigen kruisbalk moet dragen om op een heuvel, voor iedereen zichtbaar, gedood te worden…

De optocht staat nu helemaal stil. Simon probeert zich door de mensenmassa heen te dringen om verder te lopen. Dat valt niet mee. Hij is nu vlakbij de mannen die hun kruisbalk dragen. “Hé, jij daar”, hoort hij opeens een Romeinse soldaat. “Draag die kruisbalk!” Nee toch! Hij? Maar dat kán niet! Een kruis dragen? Dan is hij straks onrein. Daar gáát het mooie paasfeest dat hij in gedachten had! Nee, Simon wil niet. Hij verzet zich. Maar tegen Romeinse soldaten kan hij niet op. Hij draagt de balk tot aan Golgotha.

Het is jaren later. In het gezin van Simon is nog vaak gesproken over dat Paasfeest dat zo heel anders werd dan ze hadden gedacht. En tóch niet slechter! Rufus heeft goed onthouden wat zijn vader over die dag heeft verteld. Hoe hij Jezus heeft zien lijden aan het kruis. Maar ook dat Hij helemaal geen misdadiger bleek te zijn. Vader vertelde welke woorden Jezus aan het kruis had gezegd. Over vergeving van zonden. Over de straf die volbracht was. En over het paradijs. Zo wonderlijk mooi! “Mijn vader heeft het échte Lam gezien”, vertelt Rufus later weer aan zijn kinderen. “Hij werd gestopt om Jezus’ kruis te dragen, om op Hem te letten…. dat was het béste wat ons kon overkomen.”

“Kruis: goed opletten”, herhaalt Guus nog eens voor zichzelf. Terwijl ze staan te wachten op de voorbijrijdende trein, schiet vader nóg iets te binnen. “Wist je, Guus, dat zo’n kruis een Andreaskruis heet? De discipel Andreas is aan zo’n scheef kruis gestorven. Denk bij dit kruis maar aan het rechte kruis van de Heere Jezus. Dat kruis zegt: sta stil, pas op, ga niet door met de zonde, dat kost je je leven. Maar vertel je zonden eerlijk aan de Heere Jezus, want Hij droeg de straf ervoor aan het kruis. Daardoor is er vergeving en eeuwig leven, voor wie in Hem gelooft!”Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

ABC voor kinderen

Alles van

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Beeld van God

12 januari 2021
God laat ons in de Bijbel en in de schepping zien Wie Hij is. Zo krijgen wij in ons hart een beeld van Hem.
+
Ontwikkeld door

Bekering

12 januari 2021
Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

20 oktober 2023
Met je hart bedoelt de Bijbel jou helemaal, met al je gevoelens, verlangens en gedachten.
+
Ontwikkeld door

Doop

10 november 2020
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil maken.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

10 november 2020
Geloof is een vast vertrouwen dat God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen heeft. Dat vertrouwen geeft God in …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is dat je niet krijgt wat je verdient (straf) en wel krijgt wat je niet verdient (vergeving).
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
De Heere God heeft één dag in de week apart gezet. Op deze dag hoeven we niet te werken, maar hebben we alle tijd om Hem te zoeken, te eren en te …
+
Ontwikkeld door

Gods naam

12 januari 2021
Gods naam vertelt ons Wie God is. Zijn Naam mag alleen vol eerbied gebruikt worden. Nooit zomaar of in een vloek.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie …
+
Ontwikkeld door

Hart

20 oktober 2023
Vreugde over Gods genade voor zondige mensen, die een christen ontvangt van de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

20 oktober 2023
De Heere Jezus ging met Zijn lichaam van de aarde naar de hemel, toen Zijn werk op aarde volbracht was.
+
Ontwikkeld door

Liefde

5 januari 2021
Liefde in de Bijbel heeft met geven te maken. God is volmaakte liefde. Dat zie je als Hij Zijn Zoon geeft uit liefde voor zondaren.
+
Ontwikkeld door

Trouw zijn

20 oktober 2023
De Heere God is altijd trouw. Daarom wil Hij dat wij trouw zijn aan Hem en aan elkaar.
+
Ontwikkeld door
Alles van ABC voor kinderen

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!