Hemelvaart & Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren zijn echte feestdagen! Toen de Heere Jezus ten hemel voer, was Zijn werk op aarde volkomen volbracht. Hij bestijgt Zijn troon als Koning. Niet om uit te rusten, maar om actief Zijn Koninkrijk te bouwen door het zenden van de Heilige Geest.

Hemelvaartsdag en Pinksteren in het gezin

Vaak is het heerlijk weer rond Hemelvaart en Pinksteren. Eerst naar de kerk en dan fijn naar buiten. Plan deze dagen ook bewust de tijd om met je kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus en de komst van de Heilige Geest. Er ligt zoveel rijkdom in.

Als jij het Evangelie deelt met je kinderen, wil God het gebruiken om met de kracht van de Pinkstergeest, Zijn Woord in het hart van je kinderen te leggen. Dat heeft Hij beloofd bij de doop! Zie jij er biddend naar uit? Gebruik Handelingen 2:17 en 39 en pleit op Gods beloften.

Op deze themapagina bieden we je handvatten om met je kinderen na te denken over Hemelvaart & Pinksteren:

  • Bijbelleesroosters en boekjes om te gebruiken in de weken rondom Hemelvaart en Pinksteren
  • Verwerkingen zoals puzzels, knutselwerkjes en kleurplaten over Hemelvaart
  • Verwerkingen zoals puzzels, knutselwerkjes en kleurplaten over Pinksteren
  • Producten met verwerkingen over Pinksteren die je kunt bestellen in de webshop
  • Pinksterverhalen om voor te lezen

Bijbelroosters voor thuis

Er zijn verschillende bijbelroosters en boekjes die je kunt gebruiken in de weken rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Hemelvaart

Zie je het voor je? De discipelen staren omhoog. Wie ziet nog een glimp van Hem? Met zegenende armen steeg Jezus omhoog. Ze zagen Zijn doorboorde handen. Ze turen omhoog, maar zien alleen nog de grote witte wolk waarachter Hij verdween.

Wat zal het een feest zijn geweest in de hemel, toen de Heere Jezus als de grote Koning en Overwinnaar bij Zijn Vader terugkwam. Met Zijn doorboorde handen is Hij ten hemel opgevaren. Op Hemelvaartsdag vieren we echt Koningsdag!

Kernwoord 'hemelvaart'

Op ABC van het geloof wordt voor kinderen van 8-12 jaar met een filmpje uitleg gegeven over de hemelvaart van de Heere Jezus. Bij dit kernwoord vind je o.a. een Bijbelrooster, suggesties om te zingen, aanvullend kijkmateriaal en verwerkingen.

Kernwoord 'hemelvaart'

Op ABC van het geloof wordt met een filmpje uitleg aan tieners gegeven over de hemelvaart van de Heere Jezus. Bij dit kernwoord vind je o.a. een Bijbelrooster voor zeven dagen (met vragen voor iedere dag), leestips, aanvullend kijkmateriaal, preken en lezingen en verwerkingsopdrachten voor tieners.

Pinksteren

De Heere Jezus heeft ons niet verlaten. Hij heeft als Koning plaatsgenomen op Zijn troon en de Heilige Geest, de Trooster gezonden. Door de Heilige Geest is Hij dichterbij dan ooit in ieder die gelooft! En nu, door de uitstorting van de Heilige Geest kan het Evangelie de wereld over.

NIEUW! Popcornset voor Pinksteren

Het nieuwe Pinksterproduct van Evangeliestek maakt het werk van de Heilige Geest zichtbaar voor kinderen. Bestel dit product voor een gezinsmoment. Het Evangelie heeft kracht! De Heilige Geest verandert harten van hard naar zacht. Hij maakt dode zondaarsharten levend! Dit wordt visueel gemaakt bij het poffen van harde maiskorrels die door de kracht van het vuur veranderen in zachte popcornbloemen.

Kernwoord 'Heilige Geest'

Op ABC van het geloof wordt voor kinderen van ongeveer 8-12 jaar in een filmpje uitlegd wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Bij het kernwoord vind je een Bijbelrooster voor zeven dagen (met vragen voor iedere dag), suggesties om te zingen, aanvullend kijkmateriaal en verwerkingsopdrachten.

Kernwoord 'Heilige Geest'

Op ABC van het geloof wordt met een filmpje uitleg aan tieners gegeven over de Heilige Geest. Bij dit kernwoord vind je een Bijbelrooster voor zeven dagen (met vragen voor iedere dag), leestips, aanvullend kijkmateriaal, preken en lezingen en verwerkingsopdrachten.