Advent & Kerst

Op deze themapagina bieden we je handreikingen om in het gezin stil te staan bij de komst van de Heere Jezus op aarde.

Het kerstevangelie leert ons dat we niet allereerst zelf tot God gaan, maar dat Hij tot ons komt! De Almachtige vernedert Zich en komt als baby op aarde. Hij werd één van ons. God wil Zich openbaren door Jezus Christus. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wat een genade dat God ons zo nabij komt!

Wil je in de adventstijd en met de kerstdagen in je gezin stilstaan bij het heilsfeit van Jezus geboorte? Op deze themapagina hebben we artikelen met tips én materiaal voor jou verzameld. Veel zegen!

Adventspakket ‘een hemelse boodschap’

Rond de geboorte van de Heere Jezus sprak God vaak tot de mensen door een engel te sturen. Maar waar denk jij aan bij engelen? Een baby met vleugeltjes? Dan zit je er goed naast. Gods engelen zijn machtige dienaren die erop uitgestuurd worden om mensen een boodschap te brengen, maar ook om gelovigen te beschermen en te bewaren.

Met dit adventspakket verdiep je je als gezin in de boodschap die engelen aan mensen brachten en leert je kind meer over deze geestelijke wezens.

Bijbelse kernbegrippen

ABC van het geloof legt bijbelse kernbegrippen uit aan kinderen en jongeren. De kernwoorden hieronder passen goed bij advent en kerst. Per kernwoord zijn er een filmpje met uitleg, een Bijbelrooster voor zeven dagen, liedsuggesties, kijkmateriaal en verwerkingsopdrachten beschikbaar.

Adventskaarten

Met deze vier adventskaarten kan je in het gezin elke week een bijbeltekst memoriseren.
Op de achterzijde wordt de tekst uitgelegd en een toepassing naar Advent gemaakt. Ook staat er bij extra een activiteit voor kinderen van 3-6 of 7-12 jaar.