Opvoedkring 'Kind en geloof'

Je vindt op deze pagina gesprekshandleidingen bij de themaserie Kind & Geloof. Hiermee kan een opvoedkring een jaar lang aan de slag. Ook is het mogelijk om aan de hand van deze serie verschillende opvoedingsbijeenkomsten te organiseren binnen de gemeente.

Opvoedkring serie Kind & Geloof

De gesprekshandleidingen zijn gebaseerd op de boekenserie Kind & Geloof. Je kunt de hele lijn van de boekjes volgen of alleen de modules kiezen die jou aanspreken.

Bij elk thema vind je:

  • Doelen van de bijeenkomst
  • Idee voor de voorbereiding
  • Suggesties om te zingen
  • Gebedspunten
  • Een Bijbelgedeelte met gespreksvragen
  • Ideeën om het thema in te leiden
  • Gesprekvragen

De serie Kind & Geloof bestaat uit 18 modules, waarvan de eersten nu online staan. In de komende maanden verschijnen er telkens nieuwe modules.

Het is ons verlangen dat dit materiaal goede handreikingen biedt voor het gesprek tussen ouders. Van harte Gods zegen daarbij gewenst! 

Combinatie van opvoedkringen en online toerusting

De serie Kind & Geloof is zo ontwikkeld dat het zowel bruikbaar is voor opvoedkringen als voor een online cursus. Je kunt als deelnemer van de kring de avond voorbereiden door één module te volgen op de pagina Online cursussen.

Voor kringbijeenkomsten is het aan te bevelen om de boekenserie ‘Kind en Geloof’ eenmalig aan te schaffen en deze te laten rouleren onder de gespreksleiders. Degene die de bijeenkomst voorbereidt, heeft dan toegang tot het volledige toerustingsaanbod.

Geplaatst in het huisgezin van God

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over de plaats van kinderen in de gemeente, over de doop en hoe je met kinderen daarover in gesprek kunt gaan.

Bruggen slaan – kinderen in ontwikkeling

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over hoe je als opvoeder je kind de weg kunt wijzen door middel van Gods Woord. Je leert hoe je bruggen kunt slaan tussen de Bijbel en je kind.