Opvoedkring 'Kind en geloof'

Je vindt op deze pagina gesprekshandleidingen bij de themaserie Kind & Geloof. Elke gesprekshandleiding biedt voldoende materiaal voor een bijeenkomst van een opvoedkring. Ook is het mogelijk om aan de hand van deze serie verschillende opvoedingsbijeenkomsten te organiseren binnen de gemeente.

Opvoedkring serie Kind & Geloof

De gesprekshandleidingen zijn gebaseerd op de boekenserie Kind & Geloof. Er zullen uiteindelijk 18 gesprekshandleidingen online komen. Daarmee kun je een aantal jaren als opvoedkring aan de slag.

Je kunt de thema’s kiezen die je aanspreken. Alle thema’s kun je los van de andere thema’s. bespreken. Wil je toch graag een serie aanhouden, dan kun je de thema’s uit één boekje aansluitend behandelen. De boekenserie Kind & Geloof bestaat uit 4 boekjes in vier verschillende kleuren. In de gesprekshandleiding staat met een afbeelding aangegeven welk boekje erbij hoort.

Bij elk thema vind je:

  • Doelen van de bijeenkomst
  • Idee voor de voorbereiding
  • Suggesties om te zingen
  • Gebedspunten
  • Een Bijbelgedeelte met gespreksvragen
  • Ideeën om het thema in te leiden
  • Gesprekvragen

Het is ons verlangen dat dit materiaal goede handreikingen biedt voor het gesprek tussen ouders. Van harte Gods zegen daarbij gewenst!

Combinatie van opvoedkringen en online toerusting

De serie Kind & Geloof is zo ontwikkeld dat het zowel bruikbaar is voor opvoedkringen als voor een online cursus. Je kunt als deelnemer van de kring de avond voorbereiden door één module te volgen op de pagina Online cursussen. In de gesprekshandleiding kun je op de link klikken. Dan kom je meteen bij de online cursus die bij dat thema hoort.

Voor kringbijeenkomsten is het aan te bevelen om de boekenserie ‘Kind en Geloof’ eenmalig aan te schaffen en deze te laten rouleren onder de gespreksleiders. Degene die de bijeenkomst voorbereidt, heeft dan toegang tot het volledige toerustingsaanbod.

Beeld van God – Welkom bij de Heiland

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over de vraag hoe je een Bijbels Godsbeeld bij kinderen vormt. Je leert hoe je kunt spreken over de Heere met je kind en welke houding daarbij nodig is. Je leert je eigen beeld van God te spiegelen aan de Bijbel en te koppelen aan de geloofsopvoeding.

Geplaatst in het huisgezin van God

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over de plaats van kinderen in de gemeente, over de doop en hoe je met kinderen daarover in gesprek kunt gaan.

Bruggen slaan – kinderen in ontwikkeling

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over hoe je als opvoeder je kind de weg kunt wijzen door middel van Gods Woord. Je leert hoe je bruggen kunt slaan tussen de Bijbel en je kind.

Bidden met kinderen – planten en natmaken

Tijdens deze bijeenkomst bespreek je met elkaar hoe je je kind leert bidden en welke praktische hulpmiddelen je kunt gebruiken. Ook ontdek je wat de Bijbel zegt over het gebed en gebedsverhoring.

Zonde en genade – Bijbels kernbegrippen uitleggen

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over de vraag hoe je je kind uitleg geeft over een Bijbels kernwoord. Je leert met voorbeelden hoe je het woord ‘genade’ of ‘zonde’ uitlegt. Ook leer je hoe je het woord ‘zonde’ concreet kunt maken voor je kind. Je bespreekt met elkaar het gevaar van het ‘afvlakken’ van bijbelse kernbegrippen.

Doopdag – bijbelse woorden doorgeven in de praktijk

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na het belang van het doorgeven van Gods woorden en grote daden. Je leert hoe je kunt stilstaan bij speciale momenten, zoals de christelijke feestdagen en de doop van je kind. Je bespreekt hoe je de doopdag van je kind kunt vieren.

De boodschap van moeilijke bijbelgedeelten

Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over de vraag hoe je omgaat met moeilijke bijbelgedeelten. Bijbelgedeelten waarin geweld voorkomt. Je ontdekt of dit voor kinderen schadelijk is of niet. En je overweegt met elkaar wat de waarde is van moeilijke bijbelgedeelten en in welk perspectief je dit kunt plaatsen.