Geloofwaardig opvoeden

Welkom op de website van Geloofwaardig Opvoeden, een samenwerking tussen het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC), twee scholen en de kerken in Sliedrecht. De avonden zijn bedoeld voor ouders en kerkenraden, als toerusting in de geloofsopvoeding van kinderen.

De avonden worden gehouden op de Johannes Calvijnschool, Scheldelaan 15 te Sliedrecht. Om 19:30 uur inloop met koffie; aanvang 19:45 uur.


Terugblik en evaluatie

Hier kunt u de lezingen en foto’s van voorgaande avonden terugvinden.

1e avond – 10 mei 2017: ‘Bidden en Bijbellezen’ – ds. K.J. Kaptein

2e avond – 24 oktober 2017: ‘Sociale media’ – dhr. G. Bouw

3e avond – 15 mei 2018: ‘Spreken met je kinderen over het geloof’ – dhr. L. Snoek

4e avond – 6 november 2018: ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’ – mw. S. Brons

5e avond – 21 mei 2019: ‘Gezag en gezin’ – dr. R. Toes

6e avond – 14 juni 2022: ‘Christelijk gezin in seculiere wereld’ – prof. dr. A. de Muynck


Deelnemende scholen

Over ‘Geloofwaardigopvoeden.nl’

Geloofwaardigopvoeden.nl is een platform binnen de opvoedacademie van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).