Welkom op het nieuwe inspiratieplein van Geloofwaardig opvoeden! De komende maanden bouwen we dit platform verder uit.

Goede Vrijdag & Pasen

In de lijdenstijd staan we stil bij het lijden van de Heere Jezus. Om onze zonden gaat de weg van de Heere Jezus naar het kruis. Daarna vieren we Pasen: Hij staat op uit de dood als Overwinnaar.

Stilstaan

Voor volwassenen is de lijdenstijd een tijd van inkeer. Inkeer tot jezelf, waarbij je stil bent en nadenkt over het lijden en het sterven van Jezus. Voor je kind is dat ook belangrijk. Je denkt met je kind na over de vraag waarom het nodig was dat de Heere Jezus stierf aan het kruis. Om daarna Pasen te vieren: Jezus leeft! Hij is Overwinnaar over de duivel, zonde en de dood.

We worden stil als we beseffen dat de Heere Jezus, als het Lam van God de toorn van God over mijn zonden en de schuld van mijn zonden wil dragen. Zoek naar rust en stilte tijdens deze weken voor Pasen om na te denken over het werk en het offer van de Heere Jezus. Verwonder je samen over het Paasevangelie: Iedereen die leeft en in de Heere Jezus gelooft zal nooit meer sterven. Natuurlijk sterft je lichaam wel een keer op aarde als de Heere Jezus dan nog niet teruggekomen is, maar dan is je sterven alleen maar een poort, een toegang naar het eeuwige leven. Zo zeker als Jezus opgestaan is uit de dood, zo zeker zullen we allemaal weer opstaan uit de dood om op onze eeuwige bestemming te komen. Met de Heere Jezus is je bestemming voor eeuwig goed!

Op deze themapagina kun je ideeën opdoen voor de verwerking van deze bijzondere heilsfeiten.