Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Verbondswoorden

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 2 van het boek ‘Spreken over de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is ds. M. Klaassen. In het filmpje wordt gesproken over het opvoeden van kinderen vanuit het verbond.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Spreken over de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: In de tijd van de Bijbel werd veel uit het hoofd geleerd. Wat is daarvan de waarde? Hoe kun je dit een plek geven in gezin, jeugdwerk en lespraktijk?
  2. Tip of doe-opdracht: Leer kinderen psalmen en teksten aan. Dit kan naast de schoolpsalm de weektekst van de zondagsschool zijn of een eenvoudige versie van de Catechismus (zoals die van Prof. W. Verboom).
  3. Bijbelgedeelte: Deuteronomium 4:1-10

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.