Zingen uit de Bron helpt gezin in zingen van psalm en geestelijk lied

In de breedte van de gereformeerde gezindte wordt gesignaleerd dat het zingen in gezinnen onder druk staat, ziet Thera Bravenboer, projectleider van Geloofwaardig opvoeden. Bravenboer is daarom dankbaar dat het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) vrijdag 31 mei het project Zingen uit de Bron aftrapt. “Zo kunnen we de rijke inhoud van psalmen en geestelijke liederen beschikbaar houden voor een nieuwe generatie.”

“Het christelijk geloof belijden en beleven door het zingen van psalmen is binnen de geschiedenis van de kerk essentieel”, weet Bert Kalkman, bestuursvoorzitter van het Interkerkelijk Kenniscentrum, waar Geloofwaardig opvoeden onder valt. “Met het liedboek van de Psalmen krijgen we van God Zelf woorden aangereikt om Hem te aanbidden, te loven en te prijzen, te klagen en onze vragen te uiten. De psalmen openbaren wie Hij is en verbinden generaties christenen met elkaar. Het zingen van psalmen, maar ook van geestelijke liederen in de gezinnen is onmisbaar. Toch zien we dat zingen aan tafel minder vanzelfsprekend wordt. Om de geloofstaal die vanuit psalmen en liederen naar ons toekomt verstaanbaar te houden voor een nieuwe generatie, is het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gestart met het project Zingen uit de Bron.”

Ouders uit de breedte van de gereformeerde gezindte kunnen hun kinderen met Zingen uit de Bron vertrouwd maken met psalmen en geestelijke liederen. Projectleider Marieke Griffioen: “Na de zomer komt de muziek gefaseerd beschikbaar. Via de website van Zingen uit de Bron krijgen ouders hulpmiddelen aangereikt om de psalmen te laten leven in het gezin. Ook ouders die niet muzikaal zijn of niet zo vertrouwd zijn met de psalmen, kunnen zo een nieuwe generatie geloofsliederen leren zingen.”

Bekijk de eerste opzet van de nieuwe website

Zingen uit de Bron biedt naast de psalmberijming van 1773 en de berijming van ds. C.J. Meeuse ook de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming (KEP). Deze berijming is een eigentijdse berijming van de psalmen die dichtbij de brontekst blijft, een consistente lijn in het geheel van de berijmingen vasthoudt en gericht is op het hart.

De Klassiek Eigentijdse Psalmberijming wordt ontwikkeld door dichters en musici uit de gereformeerde gezindte. Zij worden ondersteund door een kwaliteitsraad. Deze bestaat uit experts op het gebied van theologie, taal en muziek. De raad toetst de nieuw berijmde psalmen en liederen voordat deze beschikbaar komen.

“Steeds vaker en openlijker dan voorheen zijn er signalen dat er in de breedte van kerkelijk Nederland zorgen zijn over het feit dat de rijke inhoud van de psalmen onverstaanbaar wordt als we niets doen”, geeft Griffoen aan. “Daarom hebben we grondig onderzocht hoe hier binnen de kerkelijke structuren tegenaan gekeken wordt. De uitkomst hiervan heeft het IKC ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren. Dat doen we met het project Zingen uit de Bron, waarbij het IKC de Klassiek Eigentijdse Psalmberijming en (hertaalde) geestelijke gezangen beschikbaar stelt voor de gezinnen.”

Zingen uit de Bron wil maandelijks nieuwe content beschikbaar stellen. De stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC), bron voor kinder- en jeugdwerk vanuit de kerk, is voor dit project volledig afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en kerken.Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!