De boodschap van moeilijke bijbelgedeelten

Theorie

Theorie

In deze video wordt een samenvatting gegeven van het hoofdstuk ‘De boodschap van moeilijke Bijbelpassages’ uit het boek 'Woorden van de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is drs. Laurens Snoek. Hieronder staan verwerkingsvragen bij deze video.

Verwerkingsvragen

Probeer een antwoord te vinden op de vragen. Je zult soms meerdere keren moeten luisteren om het antwoord helder te krijgen.

  1. Welke overtuiging kan vanzelfsprekend geworden zijn?
  2. Wat is het gevolg ervan dat het vanzelfsprekend is geworden?
  3. Waarom hebben we de moeilijke bijbelgedeelten nodig?

Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.