Woorden die dichtbij komen

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 4 van het boek ‘Spreken over de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is Margreet van den Berg. In het filmpje wordt gesproken over het in gesprek gaan met een kind, zodat het leert zijn of haar leven op God te richten.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Spreken over de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Wat is het mooiste gesprek dat je ooit met een kind over het geloof hebt gehad?
  2. Tip of doe-opdracht: Bespreek met andere ouders (bijv. in tweetallen) wat voor jullie kenmerken van een goed gesprek over het dienen van de Heere God zijn en schrijf die op een briefje. Bespreek ze dan met z’n allen.
  3. Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 13

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.