Leven voor de Koning tussen andere kinderen

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 4 van het boek ‘Leven voor de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is Albertine Karels. In het filmpje wordt gesproken groepsdruk die kinderen kunnen ervaren en hoe je daar op opvoeder mee om kunt gaan.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Leven voor de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Kies een van de volgende bijbelgedeelten: Psalm 1; Spreuken 1:10; Spreuken 13:20; Handelingen 5:29 of 1 Korinthe 15:33. Hoe kun je deze tekst gebruiken in een gesprek met kinderen over groepsdruk?
  2. Tip of doe-opdracht: Bespreek met je kinderen op een open manier situaties die met groepsdruk te maken hebben. Laat hun gevoelens uitspreken. Op deze manier kun je je kinderen helpen om de juiste keuzes te maken.
  3. Bijbelgedeelte: Psalm 1

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.