Op zoek naar materiaal over Hemelvaart en Pinksteren? Bekijk de themapagina.

Leerhouding van kinderen

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 5 van het boek ‘Woorden van de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is ds. A.S. Middelkoop. In het filmpje wordt gesproken over godsdienstige vorming in kerk, school en gezin.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Woorden van de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Stelling: ‘De gewone omgang met elkaar in het gezin bevestigt wat er in de huisgodsdienst wordt beleden, of breekt af wat er gezegd is’. Waarom ben je het wel of niet eens met deze stelling? Hoe blijkt in jullie gezin dat het dienen van de Heere gevolgen heeft voor de omgang met elkaar? Hoe kan de leiding van de zondagsschool, kinder- of tienerclub het contact tussen opvoeders en het jeugdwerk bevorderen?
  2. Tip of doe-opdracht: Ouders mogen biddend de Heere smeken om Zijn genade over hun kinderen. Daarbij pleitend op Zijn verbondsbeloften.
  3. Bijbelgedeelte: 2 Timotheüs 3:15, Spreuken 23:26

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.