Grote Woorden

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 1 van het boek ‘Spreken over de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is prof. dr. M.J. Kater. In het filmpje wordt gesproken over het spreken over God met kinderen.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Spreken over de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Bespreek met elkaar de betekenis van de zinsnede uit het klassieke doopformulier dat de Geest ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Wat is hierin het werk van de Geest? Wat zegt dat over de inspanningen van ouders?
  2. Tip of doe-opdracht: Wees je ervan bewust dat je gedrag zeker zoveel uitstraalt naar je kind(eren) als je woorden.
  3. Bijbelgedeelte: Spreuken 22:6

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.