Geplaatst in het huisgezin van God

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 2 van het boek ‘Kinderen voor de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is prof. dr. M.J. Kater. In het filmpje wordt gesproken over het belang van de christelijke opvoeding van kinderen.

Dit tweede filmpje komt uit het boek ‘Kinderen voor de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Op welke manier is er in jouw gemeente aandacht voor kinderen en jongeren? Welke kansen liggen daar voor jouw gemeente?
  2. Tip of doe-opdracht: Bid elke dag voor alle kinderen die (in je gemeente) aan je zijn toevertrouwd het gebed uit het doopformulier dat zij Hem mogen leren belijden, vroom strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk en de enige en waarachtige God eeuwig zullen loven en prijzen.
  3. Bijbelgedeelte: Leviticus 26:12

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.