Een belijdenis voor kinderen?

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 4 van het boek ‘Woorden van de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is dr. A.J. Kunz. In het filmpje wordt gesproken over de inhoud van de Dordtse Leerregels en hoe je die kunt gebruiken in de geloofsopvoeding.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Woorden van de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Welke betekenis heeft de belijdenis voor jezelf, als het gaat om de verwoording van Bijbelse kernwoorden?
  2. Tip of doe-opdracht: Probeer voor jezelf te verwoorden op welke manier de inhoud van de Leerregels voor kinderen kan worden ‘uitgepakt’.
  3. Bijbelgedeelte: Johannes 3:16

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.