Bijbels onderwijs bij een leven voor de Koning

Dit filmpje hoort bij hoofdstuk 3 van het boek ‘Leven voor de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is Elise Pater. In het filmpje wordt gesproken over het geven van Bijbels onderwijs aan kinderen.

Dit filmpje komt uit het boek ‘Leven voor de Koning’. Bij elk filmpje is ook een vraag of stelling, tip of doe-opdracht en een passend bijbelgedeelte toegevoegd die je alleen kunt maken of in groepsverband kunt bespreken.

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De filmpjes zijn een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Opdracht

  1. Vraag: Ben je gewend om bijbelverzen en gebed te gebruiken in opvoedsituaties? Hoe kan dit een plek hebben in je opvoeding als ouder, leerkracht of leidinggevende in het jeugdwerk?
  2. Tip of doe-opdracht: Probeer eens op te schrijven op welke momenten van de dag of de week je bewust bijbels onderwijs aan de kinderen geeft. Wat heb je daarvoor nodig?
  3. Bijbelgedeelte: 1 Samuel 16:7

Afronding

Je bent aan het einde van dit filmpje en de opdrachten gekomen. Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.