Geplaatst in het huisgezin van God

Theorie

Theorie

In deze video wordt een samenvatting gegeven van het hoofdstuk ‘Geplaatst in het huisgezin van God’ uit het boek ‘Kinderen voor de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is prof. dr. M.J. Kater. Hieronder staan verwerkingsvragen bij deze video.

Verwerkingsvragen

Probeer een antwoord te vinden op de vragen. Je zult soms meerdere keren moeten luisteren om het antwoord helder te krijgen.

  1. Waarom moeten onze kinderen gedoopt worden?
  2. Wat wordt onze kinderen toegezegd?
  3. Wat mag je je kinderen vertellen?
  4. Gebruik jij de doop in het gebed voor je kinderen? Hoe kun je dat doen?

Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.