Kinderen in de gemeente

Praktijk

In de praktijk

In deze video is Erna met Mathalie in gesprek. Ze praten over de zorg die je als ouder kunt hebben over de vraag of je kind gaat geloven. Mathalie vertelt hoe je als ouder en kind kunt pleiten op de doopbelofte. Erna en Mathalie vertellen met welke voorbeelden je dit aan kinderen duidelijk kunt maken.

Opdracht

Schrijf een persoonlijke brief aan je kind. Beschrijf daarin met een concreet voorbeeld wat de Heere belooft in de doop. Gebruik hiervoor ideeën uit de voorbeelden uit filmpje 2b. Maak de brief zo persoonlijk mogelijk voor je kind. Bijvoorbeeld met een bepaalde herinnering van jou aan de geboorte van je kind, de doopdag of een ander moment uit het leven van je kind.

Verdieping (praktijk)

Wil je meer verdieping over dit thema? Dan raden we je aan om het boek te lezen. De video is een korte weergave van het hoofdstuk. In het hoofdstuk zelf wordt het thema verder uitgewerkt en worden er ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Wil je je verder verdiepen in het thema 'doop’? Lees hier meer over op de themapagina 'Doop'.

Om dit hoofdstuk af te ronden, klik op ‘Ja’ en druk op ‘bevestigen’.