Spreken over zonde en genade met kinderen

Theorie

Theorie

In deze video wordt een samenvatting gegeven van het hoofdstuk ‘Spreken over zonde en genade met kinderen’ uit het boek ‘Woorden van de Koning’. De schrijver van het hoofdstuk is prof. dr. M.J. Kater. Hieronder staan verwerkingsvragen bij deze video.

Verwerkingsvragen

Probeer een antwoord te vinden op de vragen. Je zult soms meerdere keren moeten luisteren om het antwoord helder te krijgen.

  1. Zou jij het voorbeeld over Peter en Frans gebruiken om het begrip genade uit te leggen? Waarom wel of niet?
  2. Wat gebiedt de Heere God als het gaat over het spreken over Hem?
  3. Welk gevaar is aanwezig bij bekende woorden als zonde en genade?