Biddag: leer bidden met je hand

Aanstaande woensdag is het biddag. Wat een mooi moment om met je kinderen na te denken over bidden. Wat is bidden eigenlijk? De kleinste kinderen weten het: bidden is praten met God. Hoe doe je dat? Dat vinden veel kinderen (en volwassenen!) een stuk moeilijker. We zijn gewend om onze kinderen formuliergebedjes te leren voor het eten en bij het slapen gaan. Dat is een mooie manier om een jong kind een handvat te geven om te bidden. Maar bij het opgroeien is het nodig dat een kind leert met eigen woorden te bidden.

Biddag-activiteit:

Deel 1: Zaai tomaatjes
Biddag voor gewas en arbeid. Een term die wel uit te leggen is, maar waar kinderen toch weinig beeld bij hebben. Wat is gewas? En waarom is daar gebed voor nodig?

Snijd een cherrytomaatje open en spreid de zaadjes uit op een bordje. Kan je geloven dat uit 1 zo'n klein zaadje een hele tomatenplant kan groeien? Als je naar dat zaadje kijkt dan zie je daar nog niets van. En als je het laat liggen op het bordje zal er niets gaan groeien. Pas als je het wegstopt in de vochtige grond gaat het ontkiemen. De Heere zorgt ervoor dat er uit zo'n klein zaadje een stengeltje gaat groeien wat steeds groter en sterker wordt en vrucht gaat dragen!

Lees hier meer over het binnen voorzaaien van tomaatjes! Praat er tijdens het zaaien over dat er veel geduld nodig is om groei te zien. Wij kunnen zaaien en oogsten, maar God moet de wasdom, de groei geven. We zijn voor al ons eten afhankelijk van de Heere.

Deel 1: de Bijbel open
De Heere Jezus leerde Zijn leerlingen bidden door middel van een formuliergebed. Wat staat er precies in dat gebed? Bespreek het Onze Vader met elkaar, zin voor zin:

 • Wat betekenen deze woorden?
 • Hoe kunnen we dat in onze eigen woorden zeggen?
 • Waarom heeft de Heere Jezus juist deze zin aan Zijn discipelen geleerd?
 • Wat kan je leren van dit gebed?

De volgorde van de gebeden zinnen in dit gebed is opvallend. De eerste 3 beden gaan over de Heere. Pas daarna vraag je iets voor jezelf: dagelijks brood. In de vijfde bede wordt gebeden om vergeving van zonden. Het Onze Vader wordt afgesloten met het prijzen van de Heere om wie Hij is.

Bidden met je hand
Om deze manier van bidden zelf toe te passen in een vrij gebed is er een geheugensteuntje dat je altijd bij je hebt: je hand.

 • De H van hand is de naam die je noemt als je begint met bidden: Heere.
 • Daarna komt de D van duim. Je dankt God voor alles wat je van Hem hebt gekregen.
 • Tussen je duim en je wijsvinger zie je de letter L. Vraag God of Hij je wil leren te leven volgens Zijn Woord als je daarin leest.
 • De W van wijsvinger herinnert je eraan dat je mag bidden voor de hele wereld: mensen dichtbij en ver weg.
 • De M van middelvinger verwijst naar mezelf. We mogen alles wat we nodig hebben aan de Heere vragen en van Hem verwachten.
 • De R van ringvinger is van reiniging. We hebben reiniging, vergeving van onze zonden nodig. Daar bidden we elke dag om.
 • We eindigen ons gebed bij de pink. Net als in het Onze Vader prijzen we de Heere om wie Hij is.

Deel 2: Verwerking

 • Trek een hand over op een groot vel papier.
 • Bedenk met elkaar bij elk onderdeel voorbeelden. Bij 2: waar kan je de Heere voor danken? Bij 4. Voor wie wil je bidden? Enz.
 • Zoek er plaatjes van in de tijdschriften, print foto's of teken samen. Maak van alle plaatjes een collage om de hand heen. Schrijf er voorbeeldzinnetjes bij.
 • Heb je kinderen in verschillende leeftijden? Geef de oudste kinderen de opdracht  om samen voorbeelden te bedenken bij het laatste onderdeel, prijzen. Wie is de Heere? Waarvoor kunnen we Hem prijzen? Laat hen zoeken naar voorbeelden in de Bijbel waar de Heere geprezen wordt, bijvoorbeeld in de psalmen.
 • Laat alle kinderen hun eigen hand overtrekken op een ander vel papier. Ze mogen deze uitknippen, invullen en versieren. Deze hand kan bewaard worden in de eigen Bijbel van elk kind als herinnering bij het persoonlijk bidden.

Deel 3: Gebed
Bidden is praten met God. Wij doen Hem zoveel verdriet met onze zonden. Wat een wonder dat Hij toch naar ons gebed wil luisteren!  Dat kan alleen omdat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen. Hij kwam om de schuld te dragen. Hij was Zelf het offer voor de zonden. Is jouw hart al gereinigd, schoon gemaakt door Zijn bloed? De Heere Jezus zegt zelf:  Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden (Matth. 7: 7,8). 

Bidt op deze biddag als gezin concreet volgens de onderdelen van de hand en voor elk gezinslid afzonderlijk.

Zingen
Zoekend naar een lied voor biddag kwam ik onderstaand kinderlied tegen uit de bundel "Elk zing Zijn lof":

 1. Het is biddag voor ‘t gewas
  voor het koren en het gras.
  U, Die zorgt voor ‘t daag’lijks brood,
  blijf bij ons in pijn en nood.

 2. Het is biddag; help ons Heer’
  bij de lessen elke keer.
  Doe ons horen naar Uw Woord.
  Geef ons eerbied zo het hoort.

 3. Het is biddag; ‘k vraag wel veel:
  een nieuw hartje tot mijn deel,
  dat ik voor U leven ga.
  Geef ons ‘t allen, uit genâ.

Een fijne biddag gewenst!

Bron: het idee van de hand is afkomstig van mw. A.M.P.C. van Hartingsveld-Moree (site), en door ons team aangepast.



Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!