Biddag in het gezin: 'Uw wil geschiede'

En weer is het biddag. Een dag van verootmoediging voor de Heere en van gebed. Waarvoor bidden we allemaal? Wat betekent het om afhankelijk te zijn van de Heere? En wat betekent het om te bidden: 'Uw wil geschiede'? Over die vragen willen we morgen met onze kinderen nadenken.

Wij bidden elke avond met elkaar het 'Onze Vader' aan tafel. Maar waar bidden we dan eigenlijk om? Vorig jaar met biddag hebben we nagedacht over de eerste bede: 'Uw Koninkrijk kome'. Dit jaar willen we met de kinderen nadenken over de tweede bede: 'Uw wil geschiede'.

De moeilijkste bede
Misschien is deze tweede wel de moeilijkste van het gebed dat de Heere Jezus Zijn discipelen leerde. De Heere Jezus bad dit gebed Zelf in de hof van Gethsemane. Tot drie keer toe bad Hij: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!

In deze lijdensweken past deze geschiedenis zo goed bij biddag! Maar hoe kunnen wij daar echt iets over zeggen? Hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de woorden 'Uw wil geschiede', als we maar zo nauwelijks weten hoe ons gebed zal zijn in tijden dat verdriet ons raakt?

Boom
We gaan proberen om het zoveel we kunnen dichtbij onze kinderen te brengen. We gaan een boom knutselen als verwijzing naar de hof van Gethsemane. We knippen uit papier blaadjes voor de boom. Op de blaadjes schrijven we dingen waar ze vaak voor bidden. De boom komt op het prikbord en de kinderen mogen de blaadjes met punaises aan de boom prikken. We praten met elkaar over het gebed 'Uw wil geschiede'. Dat betekent dat we zeggen en voelen dat de Heere het beste weet wat goed voor ons is. En dat Hij er soms voor zorgt dat gebeden niet in vervulling gaan zoals wij dat zouden willen. Bij sommige van de blaadjes is het niet zo erg als we ze van de boom halen... Bij andere wel. Wat als we ziek worden? Of als we ons huis kwijtraken? Wat als we iemand verliezen waar we veel van houden? Daar praten we over als we de blaadjes er een voor een afhalen.

De Bijbel open
De kinderen mogen bedenken wat de Heere in de Bijbel zegt over het meemaken van moeilijke dingen. Weten we personen in de Bijbel die iets heel moeilijks moesten meemaken? Wat gebeurde er toen? Kennen we mensen in onze omgeving die verdrietige dingen hebben meegemaakt, en die tóch konden zeggen: 'Uw wil geschiede'? Hoe kan dat?

De Heere Jezus wist wat Hem te wachten stond. Hij wist het en als het mogelijk zou zijn, zou Hij de drinkbeker voorbij willen laten gaan. En tóch bad Hij: 'Uw wil geschiede'. Omdat ménsen gezondigd hebben wilde Híj deze weg van lijden en sterven gaan. Hoe kan dat?

In de stam van de boom schrijven we een Bijbeltekst waaruit blijkt dat de Heere zorgt, ook in de moeilijkste omstandigheden. Bijvoorbeeld 1 Petrus 5: 7, Job 5:18 of Romeinen 8:28. Tenslotte mogen de kinderen de blaadjes aan hun boom vastlijmen, zodat ze een zichtbare herinnering op hun kamer kunnen bewaren.

Samen bidden
Tenslotte bidden we met elkaar voor alle dingen die we nodig hebben in het komende seizoen. We bidden voor de nood in de wereld. In het bijzonder bidden we voor het werk in Gods Koninkrijk en de mensen die we kennen die zendingswerk doen. Tenslotte bidden we ook of de Heere ons wil leren om het eens te zijn met Zijn wil, zodat we oprecht leren bidden: 'Uw wil geschiede'.

Andere activiteiten rond biddag:

  • Biddag in het gezin: 'Uw Koninkrijk kome'
  • Biddag in het gezin: bidden met je hand


Opvoeden doe je samen!

Leer van elkaar door het onderlinge gesprek! Wij komen graag naar jullie voor toerusting op maat. Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag per mail aan Thera.

Neem contact op

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

Stuur je tip in

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het plusje items toe aan je inspiratielijst. Al je favorieten in één lijstje overzichtelijk bij elkaar!